HEM

Välkomna till vår skola

1

2016/08/24

 

SKOLSTART

Kl 08.30 startar höstterminen 2016. Se mail från respektive lärare om när ditt barn slutar.

Skolbussen går från Björkängskolan 08.07 från onsdag. Komplett och uppdaterad tidtabell kommer i början på v 34.

2

2016/09/01

 

HAJK

Alla klasser åker till Brommö för årets hajk. Mail med mer info kommer senare.

3

2016/09/06

 

UTVECKLINGSSAMTAL

 

Utvecklingssamtal startar i klasserna.

Skolbuss avgår från Björkängskolan kl 08.07 på onsdag morgon och efterföljande morgonar.

Fredsbergs Friskola erbjuder fritidsverksamhet. Morgonfritids startar upp dagen med frukost och efter skolan är fritids öppet till kl 17.30.

Läs mer här

Fredsbergs Friskola utnyttjar närheten till naturen i undervisningen genom att vi har så många lektioner som möjligt utomhus då vår profil är miljö och friluftsliv.

Läs mer här

Fredsbergs Friskola får mat levererad av Norrqvarn Hotell och Restaurang. Den är närodlad och ekologisk i så stor utstäckning som går.

 

Läs veckans matsedel här

Avslutnings brännboll 6:or mot lärarna

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda

 

www.fredsbergsskola.se

Telefon skola:

0506-130 84

 

Telefon Fritids

076-148 49 23