Föreningen

FÖRENINGEN


skolfasad med fyra fönster.

Välkommen till att bli medlem i Fredsbergs Friskola ekonomisk förening


Fredsbergs Friskola är en skola där eleverna får uppmärksamhet, hjälp och handledning. En liten skola med stora möjligheter att se varje elevs behov av stöd och gemenskap. För att möjliggöra detta behöver vi vara många som hjälps åt. Du kan hjälpa genom att bli medlem i den ekonomiska föreningen som driver skolan. Det eventuella ekonomiska överskottet som blir från skolan går direkt in i verksamheten och kommer eleverna tillgodo.


Medlemsskap
Medlemmar betalar en årlig avgift som för närvarande är 150 kr. Dessutom köper man som medlem även 1 till 20 insatser á 200 kr styck. Insatserna betalas tillbaka den dag man inte längre vill vara medlem.

Bli medlem genom att betala in medlemsavgift samt insatser till vårt bankgiro eller swisch. Du kommer att få ett insatsbevis efter det att vi har mottagit din betalning. Glöm inte ange namn, adress, e-postadress samt antal insatser.

Fredsbergs Friskola ekonomisk förening har bankgiro 495-7536. Swish 123 385 08 80

Vid frågor och för mer information kontakta kassör Christina Johansson, tel. 070-655 95 09


VÅR HISTORIA

Fredsbergs skola – en tillbakablick
Fredsbergs skola har legat mitt i kyrkbyn ända sedan 1800-talet. Från början var det småskola i byggnaden på kullen och den stora byggnaden var folkskola och tjänstebostad till folkskolelärarens familj. Det fanns även en kommunsal i byggnaden. Genom åren är det åtskilliga Fredsbergsbarn som fått undervisning på skolan och på rasterna byggt kojor i den närbelägna skogsdungen.


Sommaren 2009 beslutade Töreboda kommun att lägga ned skolan. Samma år bildades Fredsbergs friskola, ekonomisk förening. Tack vare föräldrar och ortsbor insatser och initiativ till att ansöka till skolinspektionen om att få starta och bedriva friskola kunde föreningen köpa byggnaderna av kommunen. Januari 2011 fick föreningen godkännande och startbesked från skolinspektionen. Höstterminen samma år kunde 47 elever från förskoleklass till åk 5 börja vid Fredsbergs friskola. Det blev nu åter liv och rörelse under dagarna i Fredsbergs kyrkby vilket gladde ortsborna som under de år skolan varit nedlagd hade saknat liv och rörelse och ljudet av barnröster från skolan.
Idag är det 100 elever från förskoleklass till årskurs 6 inskrivna på skolan och ungefär hälften av dem har plats på fritidshemmet.

STYRELSEN


Therese Wennlund Olsson, Ordförande
Maria Gustavsson Sekreterare
Christina Johansson, Ekonomi


Ledamöter:
Thina Öjersson
Fredrik Källberg
Martin Kling
Andreas Johansson


Suppleant:
Elin Frändberg
Jonas Jonasson
Filip Ridelberg


boktrave med grönt äpple placerat ovanpå