Anmälan om skolplats

Anmälan om skolplacering vid Fredsbergs Friskola


Vårdnadshavares rätt att välja grundskolan för sitt/sina barn regleras i Skollagen 4 kap 6§.
Vårdnadshavaren måste anmäla sitt barn till skolan för att man ska kunna gå där.


Om det blir fler elever som vill gå hos oss, än vad vi har plats för, tillämpar vi ett kösystem enligt följande:

  1. om du bor i närområdet
  2. om du har syskon som går på skolan
  3. datum då du anmält dig till skolan


Vilka som kommer att börja i förskoleklass varje hösttermin bestäms under vårterminen. Vårdnadshavarna får besked från skolan i god tid innan skolstart.
Blir det kö till förskoleklassen kommer ett sista anmälningsdatum att tillämpas

 
 
 
 
Förskoleklass
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Fritidshem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
Genom att klicka i kryssrutan så ger du ditt samtycke till att Fredsbergs Friskola hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.
 
 

Bekräftelse på att vi mottagit er anmälan kommer via e-post eller vanlig post. 

Det går även bra att skicka anmälan via post eller lämna på skolan. Blankett för anmälan hittar ni här.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta rektor Maria Lahrin eller biträdande rektor Marlene Lundin