Buss
trädgårdsvy på skolgården, staket och träd i höstskrud

Busstidstabell


Skolbuss kommer gå från Björkängskolan från och med den 23 augusti 2023


Fredsbergs Friskola har avtal med de kommunala skolbussarna och vi försöker ordna skolskjuts i den mån det är möjligt.


Skolskjutsansvarig:
Maria Lahrin, maria.lahrin@fredsbergsskola.se
0506-13084


Skolbusstabell

Bussregler