Profilen

Skolans profilarbetePå vår skola arbetar vi med hållbar utveckling i vårt dagliga arbete.

Under en eftermiddag i veckan arbetar vi riktat med skolan profil.

Vi kallar detta för skolans profilarbete då skolans profil är miljö och friluftsliv. Vi arbetar då utifrån  olika teman:


• Djur & Natur
• Global samverkan
• Stad & samhälle
• Hav & vatten
• Skräp & avfall
• Kemikalier & giftfri miljö
• Livsstil & hälsa
• Klimat & energi
• Konsumtion & resurser


Vi arbetar ämnesövergripande, tematiskt och alltid med stort elevinflytande. Arbetet bedrivs huvudsakligen en halvdag i veckan där alla elever och största delen av personalen på skolan är delaktiga. Vi utgår alltid från läroplanens mål samt kopplar vårt arbete till de globala målen för hållbar utveckling.
Arbetet sker i åldersblandade grupper där ett mål är att stärka gruppen på skolan, både den lilla såväl som den stora. Vi arbetar i huvudsak praktiskt och utomhus i alla väder. Matlagning utomhus, artkännedom, experiment, upptäckande arbetssätt och kontakt med omgivande samhälle och organisationer är exempel på en del av arbetet. Vi har även årstidsvandringar i olika miljöer och städdagar då vi tillsammans städar vår skolgård.
Eleverna har stort inflytande över upplägg och innehåll, främst genom skolans miljöråd. Lärarna som ansvarar för detta arbete arbetar kontinuerligt med gemensamma planeringar, utvärderingar och utveckling av arbetet. Vi rapporterar in vårt arbete till Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling. Vi uppdaterar skolans Instagramkonto med de olika aktiviteter som genomförs på profilen. Syftet med profilarbetet är att öka elevernas medvetenhet kring hållbar utveckling.

Informationsbild om de de globala målen

Läs mer om de globala målen här.

I vårt arbete med Grön flagg blev vi nominerade till årets hållbara grudskola 2020. 


Motivering

"För en Grön Flagg-resa där samtliga elevers delaktighet och inflytande löper som en röd tråd genom hela resan. För ett hållbarhetsarbete där eleverna får ökad kunskap om energikällor, klimaförändringar, återbruk samt hur fysisk aktivitet påverkar det egna välbefinnandet. För skolans spridning av arbetet i sociala medier och för samarbeten med lokala aktörer."