Miljöråd

Miljörådet

MiljörådVi har ett Miljöråd på skolan med representanter från varje klass. Miljörådet är länken mellan lärarna och eleverna och profilarbetet på skolan.
Miljörådet representeras av 1-2 elever från varje klass på skolan. Mötesplatsen för miljöråden är i skolans uteklassrum.
Vi träffas varje månad och diskuterar bland annat hur vi ska lägga upp terminens tema som varierar från termin till termin. 
Det finns ett årshjul för när vi arbetar med vilket område för att få med alla teman. Elever och personal utvärderar kontinuerligt för att göra förbättringar i lektionsupplägg och innehåll. Efter varje terminstema gör eleverna en större utvärdering som sparas till nästa gång vi arbetar med samma område.
Miljörådet tar med temat och frågar i sina klasserna vad klasskompisarna tycker verkar intressant och vad de vill veta mer om. Sedan tar de med klasskompisarnas idéer och önskemål tillbaka till miljörådet. Elevinflytandet är stort och vi lägger stor vikt vid att alla på skolan ska känna sig delaktiga i hela processen.Miljörådet ansvarar bland annat för skolans årliga loppis på vårterminen. Inför loppisen får alla elever ta mig sig ett visst antal saker som de vill skänka. Miljörådet sorterar sakerna, prismärker och ställer iordning loppisen. Alla elever på skolan får ta med en liten peng och handla för på loppisen. Detta brukar vara mycket uppskattat och vinsten skänks till välgörenhet. Miljörådet kommer med förslag på var pengarna kan skänkas och sen får alla klasser rösta. Förra terminen skänktes pengarna till WWF.

Ett annat ansvarsområde för miljörådet är att hålla koll på skolans återvinningscentral och att skolans miljökod uppdateras kontinuerligt.


Miljörådet har arbetat fram en miljökod:


På vår skola…
• Skräpar vi inte ner
• Lär vi oss om miljön
• Har vi en egen återvinningsstation
• Slösar vi inte på vatten
• Har vi en handtork
• Plockar vi upp skräp i närmiljön
• Äter vi klimatsmart mat från Norrqvarn
• Tänker vi på allemansrätten
• Har vi ett miljöråd
• Arbetar vi med hållbar utveckling varje vecka
• Har vi ett uteklassrum

Miljörådet har röstat fram att skolan ska göra årstidsvandringar i olika naturmiljöer för att främja skolan gemenskap och för en mer hållbar livsstil. Vandringarna genomförs tex i Tivedens nationalpark, på Torsö utmed Vänern, utmed Göta Kanal och i olika skogar. Detta gör vi varje år som en del i undervisningen. 

Miljörådet arbetar med det som för tillfället är aktuellt på skolan ur ett miljöperspektiv. Man kan beskriva det som att de är länken mellan personal och elever när det gäller alla olika miljöfrågor på skolan.