Medarbetare

Skolan 

Lärarrum för sjukanmälan 0506 - 478904
sjukanmälan sker varje dag till skolan 8,00-8,30


Fritidshem
0506-478903, 070-199 30 52

Maria Jakobsdotter Lahrin

Rektor

Phone: 0506-13084, 070-199 52 60

Marlene Lundin

Biträdande rektor, fritidshemsansvarig, ekonomi

Phone: 0506-13084 anknytning 2

Sofie Wiik

Lärare

Phone: 0506-13084

Sandra Lindström

Lärare, profilansvarig

Phone: 0506-13084

Anneli Werjestam

Lärare

Phone: 0506-13084

Lärare musik

Phone: 0506-13084

Moa Andersson

Kajsa Andersson

Lärare

Phone: 0506-13084

Sara Johansson Mann

Lärare

Phone: 0506-13084

Karin Johansson

Lärare, ekonomi

Phone: 0506-13084

Stina Henningsson

Lärare, slöjdlärare

Phone: 0506-13084

Mira Bygdén Falk

Lärare

Phone: 0506-13084

Erika Backlund

Lärare

Phone: 0506-13084

Rana Najjar

Elevassistent, fritidshem

Phone: 0506-13084, 0506-478903

Camilla Eriksson

Resurs, elevassistent, fritidshem

Phone: 0506-13084, 0506-478903

Martin Olofsson

Resurs, fritidshem

Phone: 0506-13084, 0506-478903

Erik Hermansson

Elevassistent, fritidshem

Phone: 0506-13084, 0506-478903

Yvonne Andersson

Resurs, elevassistent, fritidshem

Phone: 0506-13084, 0506-478903

Ann-Sofie Persson

Kök och städansvarig

Phone: 0506-13084 anknytning 3 (fritidshemmet)

Thina Öjersson

Kök och städ

Phone: 0506-13084 anknytning 5, 0506-478905

Karolina Hallborg

Fritidshem, vikaire

Klas Hallborg

Vaktmästare

Julia Persson

Resurs, elevassistent, fritidshem

Phone: 0506-13084, 0506-478903

Julia Likars

Resurs, elevassistent, fritidshem

Phone: 0506-13084, 0506-478903

unsplash