Fritidshemmet

Fritidshemmet


En plats för lärande, lek och rekreation

Brasa i eldstad vintervy

Kontakt, schema

tempus logga
äldre modell av fast telefon

Schema

Vi använder oss av tempus i vår verksamhet. Vårdnadshavare ansvarar för att lägga in aktuellt schema.

Ansök om inlogg här


070-199 30 52 

0506-130 84


Fritidshemmets verksamhet

spel
Medeltidsbröd
Vila
slöjd
Trollbyn
Kims lek
Gjutning med betong
Oro
Kransar
Skapande
Fågelmat
Grön flagg
Rekreation
Skridskoåkning
återvinningspyssel, robot
Talgbollar och tryckt tyg
Pepparkakshus
Mandala
Eld
Trolltillverkning
Matlagning
Matlagning
Spel
Trollbyn
Matlagnig
Troll
oro tillverkning
Skapande
skapande
Tygtryck

På fredsbergs fritidshem går elever från förskoleklass till årkurs 6. Vi tillbringar mycket tid utomhus och ser utomhusmilön som en naturlig del av vår lek och lärmiljö.

Vårt mål är att alla elever ska ha en meningsfull fritid när de är hos oss. 


Fritidshemmets syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Lgr22

Vid frågor Kontakta Bitr. rektor Marlene Lundin
marlene.lundin@fredsbergsskola.se

0506-478902

 
 
 
 
Skolbyggnaden med blommade äppelträd