Skapande skola

Skapande skola


Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Genom kulturrådets skapande skola bidrag får våra elever möta olika kulturrbetare under sin skolgång hos oss. 

Valet av kulturaktörer görs av elevråd, miljöråd och våra pedagoger utifrån de ämnen och områden som skolan kommer arbeta med under kommande läsår. 


Läs mer som kulturrådets skapande skola bidrag.

.

Cirkusskolan, ballongdjur

Skapande skola

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen Skapande skola-bidraget till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Pengarna kan användas till inköp av professionell kultur och till elevers eget skapande. Syftet är att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan.

Våra skapande skola projekt

cirkusskolan, Richard ligger på en spikmatta, elev står på hans bröstkorg

Cirkusskolan

Richard Ljungman, utbildad lärare, cirkusartist och världsrekordshållare.

cirkusskolan, Richard ligger på en spikmatta, elev står på hans bröstkorg

Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad

har arbetet med tryck hos oss.

Här kan ni se mer från arbetet och på vår instagram kan ni se en liten film från vår utställning på Töreboda bibiliotek.