Elevråd
Pärm, klubba, anteckningsmaterial

ElevrådInflytande över sin egen vardag är viktig och därför hålls klassråd i alla klasser minst en gång i månaden. Från förskoleklass till åk 6 finns två representanter från varje klass i skolans elevråd. Elevrådet har regelbundna möten under terminerna där de avhandlar aktuella ämnen för en bättre skola.

Elevrådet har inflytande över många saker och har exempelvis varit med och beslutat om utbudet i matsalen, om rastleksaker för skolgården och om utformningen av vår skolmiljö. Representanterna i elevrådet byts ut varje år för att så många som möjligt skall få chansen att vara med och lära sig hur den demokratiska processen och mötesrutiner går till.

Elevkassan

Elevrådet ansvar för att vid terminsstart sätta upp en plan för hur pengarna i elevkassan skall användas under läsåret. Pengarna har eleverna själva tjänat ihop genom att anordna cafékvällar och chokladhjul vid skördemarknad 

Bland annat har eleverna köpt in en klätterställning, linbana och gungbräda till utemiljön.

Pengarna används också till olika skolresor och trivselarrangemang så som disco.

klätterställning
linbana
gungställningar